Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 29/11/2021 đến 05/12/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung công tác

Thành phần

Thứ Hai

29/11/2021

16h

Trực tuyến

 

Ban chi ủy + BCNK

Thứ Ba

30/11/2021

16h

Trực tuyến

Gặp mặt học viên cao học K29 và NCS năm 2021

BCNK + Trợ lý SĐH

Thứ Tư

01/12/2021

 

 

 

Thứ Năm

02/12/2021

16h

Trực tuyến

Họp chi bộ thường kỳ

Đảng viên của chi bộ

Thứ Sáu

03/12/2021

19h45

Trực tuyến

Workshop on Improving the Quality of Teaching English for Mathematics and Informatics

Giảng viên và sinh viên khoa

Thứ Bảy

04/12/2021

19h45

Trực tuyến

Workshop on Improving the Quality of Teaching English for Mathematics and Informatics

Giảng viên và sinh viên khoa

Chủ nhật

05/12/2021

 

 

 

- Báo cáo tình hình Covid19 (nếu có liên quan) cho BCNK trước 13h hàng ngày. (Thầy cô ra/trờ về tinh Thái Nguyên kê khai vào form:https://docs.google.com/document/d/1_Ql_zkXzEBTkR0P5IPMTS4mzde7D4LV-/edit?usp=sharing&ouid=113965919153682712696&rtpof=true&sd=true)

Lịch Tập huấn môđun 9 theo lịch tuần của trường.

- Thực hiện kế hoạch dự giờ theo quy định.

- Lịch trực BCNK. An: thứ 2,4,6. Hùng: thứ 3,5.

-  Các lịch đột xuất khác khoa sẽ thông báo sau.

loading....