Đang xử lý.....

HỆ THỐNG PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THỰC HÀNH GIẢNG DẠY 

Hệ thống phòng học của Khoa Toán được bố trí ở giảng đường B2, B3 gồm 14 phòng học, trong đó:

+ 10 Phòng học lý thuyết được trang bị đầy đủ bảng, máy chiếu, internet giúp người học dễ dàng truy cập được thông tin;

+ 01 Phòng học đa phương tiện: Nơi SV có thể rèn các kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học Toán

+ 02 Phòng máy tính để sinh viên thực hành sử dụng các phần mềm dạy học, phần mềm toán học hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu toán học

+ 01 phòng thực hành giảng dạy là nơi sinh viên thực hành và luyện tập kỹ năng dạy học

+ Phòng học trực tuyến nơi SV có thể quan sát hoạt động giảng dạy của GV ở trường PT và có thể trao đổi trực tiếp với họ về các nội dung liên quan đến bài học.