Đang xử lý.....

THÀNH TÍCH TẬP THỂ 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Với những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua, Bộ môn Toán đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010) và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008); 01 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2017); 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008, 2016), nhiều Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhiều giảng viên trong khoa đã được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
 
 
 
 

 

loading....