Đang xử lý.....

SÁCH GIÁO TRÌNH 2015-2020 

Nguyễn Thị Thu Hiền

2015

1, Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh (2015), Lịch sử Toán học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

2, Bùi Văn Nghị, Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Ngọc Anh, Đỗ Thị Trinh (2015), Dạy học hình học ở trường Trung học phổ thông theo hướng giúp học sinh kiến tạo tri thức, NXB Giáo dục Việt Nam.

3, Trần Việt Cường, Nguyễn Danh Nam (2015). Giáo trình bài tập hình học sơ cấp. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ISBN 978-604-0-07063-0.

4, Nguyễn Danh Nam (2015). Hình học của nhóm các phép biến hình. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, ISBN 978-604915292-4.

5, Phạm Đức Quang, Nguyễn Thúy Hồng, Dương Quang Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Mai, Đặng Thị Thu Thủy, Đặng Thị Huệ, Phan Thị Phương Thảo (2015), Tài liệu hướng dẫn tự học môn Toán trung học phổ thông.

6, Trần Việt Cường, Trần Trung, Trần Xuân Bộ (2015), Một số tính chất trong tam giác, NXB Giáo dục Việt Nam.

2016

1, Phạm Hiến Bằng (2016), Không gian véc tơ tô pô, Giáo trình nội bộ dành cho cao học.

2, Trịnh Thị Diệp Linh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Thủy (2016), Toán cao cấp, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

3, T. Nguyen An, N. V. Hoang, Tập hợp và Logic toán, NXB ĐHTN, 2016.

4, Bùi Văn Nghị, Hoàng Ngọc Anh, Đỗ Thị Trinh, Nguyễn Tiến Trung, (2016), Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán, NXB Giáo dục Việt Nam.

5, Nguyễn Danh Nam (2016). Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, ISBN 978-604915316-7.

6, Nguyễn Mạnh Đức (2016), Lập trình hướng đối tượng (Giáo trình nội bộ Trường ĐHSP - ĐHTN), 2016.

2017

1, Bùi Văn Nghị (chủ biên), Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Thái Bình, Bùi Minh Đức, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Tiến Trung, Đỗ Thị Trinh (2017), Dạy học Toán thông qua phiếu học tập, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

2018

1, Dương Quang Hải, Nguyễn Tuyết Mai (2018), Hình học tuyến tính, Giáo trình Nội bộ.

2, Lê Tùng Sơn, Nguyễn Văn Ninh, Trần Huệ Minh, Bài tập Hình học xạ ảnh (Nghiệm thu năm 2018)

3, Trần Mạnh Tuấn, Trần Thị Ngân, Nguyễn Hồng Tân, Lương Thị Hồng Lan (2018) Tương tác người – máy, NXB Xây dựng.

2019

1, Bùi Thế Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân, Lê Quang Ninh, Không gian metric và không gian tôpô, NXB Đại học Thái Nguyên, 2019.

2, Nguyễn Đức Mạnh, Nông Quỳnh Vân, Trần Đình Hùng (2019), Giáo trình xác suất thống kê, NXB Đại học Thái Nguyên.

3, Nguyễn Thị Tuyết Mai (nghiệm thu và đưa vào sử dụng 12/2019), Hình học vi phân.

4, Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong, Phuong-Hanh Hoang (2019). Chapter 6. The question of quality. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 121–142). Warsaw, Poland: Sciendo. https://doi.org/10.2478/9783110686081-011

Book DOI: https://doi.org/10.2478/9783110686081 Online ISBN: 9783110686081

5, Trung Tran, Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Trang Vuong, Hiep-Hung Pham (2019). Chapter 1. The debates and the long-awaited reform. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 17–32). Warsaw, Poland: Sciendo. https://doi.org/10.2478/9783110686081-006

Book DOI: https://doi.org/10.2478/9783110686081 Online ISBN: 9783110686081

6, Trần Trung, Trịnh Thị Phương Thảo (chủ biên) (2019). Chuyên khảo: Rèn luyện kỹ năng cho sinh viên sư phạm Toán tiếp cận hoạt động ở trường phổ thông. NXB Đại học quốc gia Hà Nội

7, Trần Trung, Trịnh Thị Phương Thảo (Đồng chủ biên), Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường, Nguyễn Phương Thảo, Lê Minh Cường (2019), Rèn luyện kỹ năng cho sinh viên Đại học Sư phạm Toán tiếp cận hoạt động dạy học ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN 978-604-9892-17-2).

2020

1, Trần Ngọc Hà, Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Thu Hiền (2020), Giáo trình Tin học đại cương.

2, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam (2020). Đào tạo giáo viên và vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

3, Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Danh Nam, Ngô Văn Định (2020). Khai thác trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học. Trong Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Trung, Nguyễn Tiến Trung (Đồng chủ biên), Công bố khoa học giáo dục theo hướng tiếp cận quốc tế, tr.279-302, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ISBN 978-604-0-22964-9.

4, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Trung, Nguyễn Tiến Trung (Đồng Chủ Biên) Nguyễn Hữu Cương, Lê Thị Thu Hiền, Trịnh Thị Phương Thảo, Phạm Văn Thuần, Nguyễn Chí Thành, Nghiêm Thị Thanh, Lã Phương Thuý, Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Thu Trang, Lê Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Khánh Linh, Ngô Văn Định (2020). Chuyên khảo: Công bố khoa học giáo dục theo hướng tiếp cận quốc tế. NXB Giáo dục Việt Nam.

 

 

loading....