Đang xử lý.....

Tuần từ 13/6/2022 đến 19/6/2022 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung công tác

Thành phần

Thứ Hai

13/6/2022

19h

HTC1

Hội nghị SV NCKH 2021-2022

Toàn thể cán bộ + SV

Thứ Ba

14/6/2022

8h30

Phòng A4-104

Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Leuanglith Vilaisavanh chuyên ngành Toán Giải tích

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Đại diện khoa: B.Hùng

14h

VPK

Họp TTLĐ khoa

BCNK+Ban chi ủy

Thứ Tư

15/6/2022

13h30

Phòng A4-104

Tổng kết và bình TĐ-KT năm học 2021-2022

Toàn thể CB-VC

16h

Phòng A4-104

Kết nạp đảng viên mới

Rà soát, xây dựng nhân sự cấp ủy, cán bộ quản lý.

Chuẩn bị nhân sự ĐH chi bộ

Toàn thể Đảng viên

Thứ Năm

16/6/2022

14h00

Phòng A1A

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sau đại học

An, B.Hùng

Thứ Sáu

17/6/2022

8h30

Phòng A4-104

Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hưng chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Toán

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Đại diện khoa: An

15h00

Phòng A1A

Đại hội Chi bộ Khoa Hóa học nhiệm kỳ 2022-2025

An

14h00

Hội trường C1

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng cử nhân đợt 2 năm 2022

B. Hùng

Thứ Bảy

18/6/2022

 

 

 

Chủ nhật

19/6/2022

 

 

 

 

- CÁC BỘ MÔN GỬI TRỢ LÝ NCKH LỊCH SEMINAR CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 6.

- Lịch trực BCNK. Thứ 2,4,6: An; Thứ 3,5: Bùi Hùng.

-  Các lịch đột xuất khác khoa sẽ thông báo sau

loading....