Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 11/10/2021 đến 17/10/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung công tác

Thành phần

Thứ Hai

11/10/2021

 

 

 

Thứ Ba

12/10/2021

S8h00-11h30

C14h00-17h00

Hội trường C1&các điểm cầu cá nhân

 

Hội nghị Phổ biến, triển khai KHCL phát triển Trường và góp ý dự thảo KHCL cấp Khoa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035

Phiên 1: Toàn thể cán bộ viên chức

Phiên 2: Tổ soạn thảo KHCL khoa

Thứ Tư

13/10/2021

9h30-10h30

Họp chi bộ, Bỏ phiếu bầu bí thư, phó bí thư chi bộ

Họp trực tuyến:9h30-10h, bỏ phiếu tại VPK 10h-10h30

Toàn thể chi bộ

Thứ Năm

14/10/2021

Sáng 8h30 -12h00; Chiều 14h00-17h30

Hội trường C1

Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

GVSPCC

9h00-12h00

Phòng A4-104 & các điểm cầu cá nhân

Tập huấn trực tuyến về Quản trị và quản lí hiệu quả trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với chuyên gia Úc

An

Thứ Sáu

15/10/2021

Sáng 8h30 -12h00; Chiều 14h00-17h30

Hội trường C1

 

Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

GVSPCC

Thứ Bảy

16/10/2021

Sáng 8h30 -12h00; Chiều 14h00-17h30

Hội trường C1

 

Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại tr

GVSPCC

8h00-12h

Bảo vệ đề cương chi tiết NCS Giải tích

Thành viên hội đồng

9h-10h30

Bài giảng đại chúng: Học sâu và ứng dụng

 

Chủ nhật

17/10/2021

8h00-17h00

Trực tuyến

Nghiệm thu đề cương cao học K28 chuyên ngành Đại số, Giải tích

Thành viên hội đồng

 

Chú ý: : - Báo cáo tình hình Covid19 (nếu có liên quan) cho BCNK trước 13h hàng ngày.

-  Các lịch đột xuất khác khoa sẽ thông báo sau.

loading....