Đang xử lý.....

THÔNG TIN TIẾN SĨ 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Họ tên

Trần Huệ Minh

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trưởng bộ môn Hình học và Đại số

Lĩnh vực nghiên cứu

Hình học phức, giải tích phức

Điện thoại

0912737474

Email

minhth@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Trần Nguyên An

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Đại số và lý thuyết số

Điện thoại

0978557969

Email

antn@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Toán giải tích (Thác triển ánh xạ chỉnh hình trong giải tích phức và một số vấn đề liên quan).

Điện thoại

0983691105

Email

maintt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Lưu Phương Thảo

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

  Trợ lý khoa học khoa Toán

Lĩnh vực nghiên cứu

Đại số giao hoán

Điện thoại

0914967666

Email

thaolp@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Trần Đỗ Minh Châu

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trợ lý khảo thí khoa Toán

Lĩnh vực nghiên cứu

Đại số giao hoán

Điện thoại

0979846468

Email

chautdm@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Bùi Thế Hùng

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trưởng bộ môn Giải tích và toán ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý thuyết tối ưu, Giải tích phi tuyến

Điện thoại

0912446929

Email

hungbt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Trần Đình Hùng

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Phó bộ môn Giải tích và toán ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu

Toán ứng dụng

Điện thoại

0983966789

Email

hungtd@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Trịnh Thị Diệp Linh

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Giải tích, phương trình vi phân

Điện thoại

0916777403

Email

linhttd@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Nguyễn Thị Ngân

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Lĩnh vực nghiên cứu

Toán Giải tích

Điện thoại

0912692312

Email

ngannt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Phạm Thị Thủy

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Hiệu trưởng trường THPT Thái Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu

Phương trình đạo hàm riêng

Điện thoại

0913005027

Email

thuypt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

Họ tên

Nông Quỳnh Vân

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Probability Theory, Statistical Inference

Điện thoại

0865096685

Email

vannq@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Nguyễn Văn Thìn

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng, Phương trình đạo hàm riêng thứ, Hình số học, Lý thuyết hệ động lực.

Điện thoại

0858716553

Email

thinnv@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Nguyễn Văn Trường

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trưởng bộ môn Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu

Tính toán mềm

Điện thoại

0915016063

Email

truongnv@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Trần Ngọc Hà

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Tính toán mềm, Tin sinh học, khai phá dữ liệu

Điện thoại

0965456555

Email

hatn@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Ngô Thị Tú Quyên

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học máy tính, Lí luận và phương pháp dạy học

Điện thoại

0915023306

Email

quyenntt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Đỗ Thị Trinh

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

LL&PPDH môn Toán

Điện thoại

0912737873

Email

trinhdt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Bùi Thị Hạnh Lâm

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý luận và PPDH bộ môn toán

Điện thoại

0917371386

Email

lambth@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

 

 

Họ tên

Lê Quang Ninh

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Phó Giám đốc trung tâm kỹ năng SP

Lĩnh vực nghiên cứu

Giải tích phức và Giải tíchp-adic

Điện thoại

0989936789

Email

ninhlq@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học

Xem chi tiết tại đây

loading....