Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung công tác

Thành phần

Thứ Hai

06/12/2021

7h30-11h00

Trạm Y tế Trường

Khám sức khỏe định kì cho cán bộ viên chức người lao động

Toàn thể cán bộ

 

14h00

Phòng họp A1A

Họp Giao ban tháng 12 năm 2021

 

An, Hùng

Thứ Ba

07/12/2021

14h30-18h30

Online

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về KHGD

Giảng viên được cử và Giảng viên quan tâm

Thứ Tư

08/12/2021

16h

VPK

Họp cán bộ chủ chốt

BCNK+Ban chi ủy

Thứ Năm

09/12/2021

 

 

 

Thứ Sáu

10/12/2021

19h

A4.104

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên,  tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021

Đảng viên của chi bộ

Thứ Bảy

11/12/2021

Cả ngày

Phòng A1A

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giải tích và PPGD

Hội đồng chấm luận văn

Chủ nhật

12/12/2021

 

 

 

Chú ý:  - Báo cáo tình hình Covid19 (nếu có liên quan) cho BCNK trước 13h hàng ngày. (Thầy cô ra/trờ về tinh Thái Nguyên kê khai vào form: https://docs.google.com/document/d/1_Ql_zkXzEBTkR0P5IPMTS4mzde7D4LV-/edit?usp=sharing&ouid=113965919153682712696&rtpof=true&sd=true)

Lịch Tập huấn môđun 9 theo lịch tuần của trường.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, coi chấm thi theo quy định.

- Thực hiện kế hoạch dự giờ theo quy định.

- Lịch trực BCNK. An: thứ 2,4,6. Hùng: thứ 3,5.

-  Các lịch đột xuất khác khoa sẽ thông báo sau.

loading....