Đang xử lý.....

PGS.TS TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO ĐẠT GIẢI THƯỞNG “NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU” CẤP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ NHẤT

TS TRẦN NGUYÊN AN ĐẠT GIẢI NHÌ GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM”

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÌN ĐƯỢC VINH DANH TẠI ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ LẦN THỨ 3 DO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TỔ CHỨC

Từ ngày 11 đến 13 tháng 12 năm 2020, Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Giảng viên Khoa Toán vinh dự được tham gia đại hội tài năng trẻ lần thứ 3 do Trung ương đoàn tổ chức.