Đang xử lý.....

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐHSP NĂM 2022

Công văn số 2222/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 9 năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA TOÁN NĂM 2022

Chào đón các em học sinh đến với khoá 57 của Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

KHOA TOÁN - ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Thông tin khái quát về ngành học, chương trình đào tạo, đặc điểm nổi bật của ngành học, cơ hội việc làm và giới thiệu một số giảng viên Khoa Toán

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Quyết định số 127/QĐ-ĐHTN ngày 28/1/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của ĐHTN, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

- Mã trường: DTS - Địa chỉ: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên - Website: www.math.tnue.edu.vn

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021

Ban hành kèm theo quyết định số 1962/QĐ-ĐHSP, ngày 31/5/2021 của Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm

THÔNG TIN CHI TIẾT TUYỂN SINH KHOA TOÁN 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA TOÁN 2021

Giới thiệu sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu đến năm 2030, chương trình đào tạo của khoa Toán và cơ hội việc làm của sinh viên khi tốt nghiệp. Thông tin về phương thức xét tuyển và các chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển theo từng ngành của khoa Toán và thông tin liên hệ hỗ trợ tuyển sinh.

VIDEO GIỚI THIỆU KHOA TOÁN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA TOÁN NĂM 2020

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02083.856.894