Đang xử lý.....

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2023

CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ VŨ ĐỨC QUANG

Ngày 29/8/2022, thầy Vũ Đức Quang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại khoa Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin, Đại học Quốc lập Trung Ương, Đài Loan. Tên luận án: “Knowledge Distillation-based Models for Action Recognition” dưới sự hướng dẫn của GS. Jia-Ching Wang

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ MỘT SỐ ỨNG ỨNG TIÊU BIỂU" - "KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ"

Ngày 24/8/2022, khoa Toán đã phối hợp với phòng KHCN-HTQT của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và một số ứng dụng tiêu biểu; "Kĩ năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế", do báo cáo viên: PGS.TS.Nguyễn Thanh Phương, trường Đại học Tổng hợp L'Aquila, Ý trình bày.

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2022 CẤP TRƯỜNG

Ngày 13/7/2022, Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 và Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2018-2022.

KHOA TOÁN GẶP MẶT HỌC VIÊN CAO HỌC K29 (2021 – 2023) VÀ NCS NĂM 2021

Ngày 30/11/2021, khoa Toán tổ chức buổi gặp mặt học viên cao học K29 (2021 – 2023) và NCS năm 2021 của Khoa.

Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Toán học giai đoạn 2021-2030

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thuỳ Dương

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Trung Hiếu

LỊCH BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hưng Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán học,  Mã số: 9140111

LỊCH BẢO VỆ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hiệu Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán học,  Mã số: 9140111