Đang xử lý.....

NGHIỆM THU BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2022-2023 

Theo Quyết định thành lập hôi đồng số 760/QĐ-ĐHSP, ngày 07 tháng 4 năm 2023, ngày 25/04/2023, Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức thẩm định cho 7 bài giảng E-learning của khoa Toán, bao gồm:

- Bài giảng "Đại số hiện đại 2", Giảng viên chủ trì: PGS.TS. Trần Nguyên An

- Bài giảng "Giải tích hàm", Giảng viên chủ trì: TS. Bùi Thế Hùng

- Bài giảng "Xác suất thống kê", Giảng viên chủ trì: TS. Nông Quỳnh Vân

- Bài giảng "Thực hành sư phạm 1", Giảng viên chủ trì: TS. Đỗ Thị Trinh

- Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng và lập trinhf Windows", Giảng viên chủ trì: ThS. Cáp Thanh Tùng

- Bài giảng "Cơ sở dữ liệu", Giảng viên chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

7 bài giảng đã được hội đồng thông qua và đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi thẩm định:

 

loading....