Đang xử lý.....

KHOA TOÁN VINH DỰ ĐƯỢC TAO CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG AUN-QA (TỔ CHỨC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASEAN) 

Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2022, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021. Tại Hội nghị, khoa Toán- Trường Đại học Sư phạm vinh dự được trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA ( Tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học ASEAN) cấp chương trình đào tạo Sư phạm Toán học.

Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA không chỉ là minh chứng khẳng định chất lượng đào tạo của khoa Toán mà còn đem đến những cơ hội để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của khoa. Đây cũng chính là động lực giúp thầy, trò khoa Toán tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện sứ mạng trở thành khoa đào tạo giáo viên Toán học, Tin học có trình độ Đại học và sau Đại học có chất lượng hàng đầu của Việt Nam; là trung tâm nghiên cứu Toán học và giáo dục Toán học xuất sắc của khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc; là nơi nuôi dưỡng một môi trường làm việc hiệu quả, nơi mọi người thấy có giá trị và được tôn trọng. Xin chúc mừng khoa Toán.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 
 
 
 

 

loading....