Đang xử lý.....

CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ VŨ ĐỨC QUANG 

Ngày 29/08/2022, thầy Vũ Đức Quang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại khoa Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin, Đại học Quốc lập Trung Ương, Đài Loan. Tên luận án: “Knowledge Distillation-based Models for Action Recognition dưới sự hướng dẫn của GS. Jia-Ching Wang.

Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, thầy Quang đã công bố rất nhiều công trình tại các Hội thảo, hội nghị Quốc tế chuyên ngành uy tín. Đặc biệt, thầy Quang thường xuyên có trao đổi học thuật với khoa Toán, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên như: tham gia báo cáo bài giảng đại chúng “Giới thiệu về học sâu” cho giảng viên, sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh thu hút gần 400 lượt theo dõi (năm 2021), đồng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp Trường (năm 2022) và tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở, đề tài sau tiến sĩ của Nafosted.

Chúc mừng tân tiến sĩ Vũ Đức Quang. Chúc thầy thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Xem tóm tắt luận án tại đây

loading....