Đang xử lý.....

Đội ngũ giảng viên trình độ tâm huyết với nghề 

Quản trị khoa Toán

Nguồn nhân lực của khoa Toán được đào tạo bài bản từ các trung tâm đào tạo lớn, các Viện nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước vì vậy chuyên môn vững vàng, đảm bảo tính mới, cập nhật và theo kịp các xu thế phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhiều cán bộ thường xuyên được cử tham gia tập huấn ở các nước tiên tiến trên Thế giới.

 

loading....