Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo được kiểm định đáp ứng yêu cầu xã hội 

Quản trị khoa Toán

Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên luôn tiên phong trong hoạt động kiểm định chất lượng Nhà trường và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Kết quả kiểm định chất lượng đã cho thấy vị thế và chất lượng hàng đầu của Khoa Toán nói riêng và trường Đại học Sư phạm nói chung.

loading....